Společný projekt se ZUŠ

V průběhu celého školního roku probíhá na naší škole projekt „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“ realizovaný ve spolupráci se ZUŠ Potštát. Smyslem projektu je netradičním způsobem vzdělávat žáky v umělecké oblasti i propojit ji s dalšími oblastmi vzdělávání. Do projektu se zapojila 7. a 8. třída.