Slavnostní zahájení

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 7,30 hodin na nádvoří před učebnovým pavilonem. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v tělocvičně školy.
V 8,00 hodin pak proběhne v obřadní síni MěÚ Potštát slavnostní vítání žáků 1. třídy.