OTEVŘENÍ MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

Vážení rodiče,

pro děti MŠ a žáky 1. stupně otevíráme školu v pondělí 25. května. Již dříve avizované podmínky provozu zůstávají v platnosti. Podle počtu přihlášených dětí do MŠ víme, že prozatím budeme výuku organizovat v jedné třídě – skupině, v ZŠ budou pracovat tři skupiny, které odpovídají našim běžným třídám. Stále platí, že rodiče dětí MŠ mohou s dětmi vstupovat do budovy školy, kde si je před šatnami převezme pedagogický pracovník, žáky ZŠ si před určenými vchody do budovy převezme vždy ráno paní učitelka. Dovoluji si připomenout, aby žáci ZŠ donesli v pondělí podepsaná čestná prohlášení (to platí i pro děti v MŠ), byli vybaveni rouškami v samostatném sáčku či boxu a také přezůvkami. Připomínám také, že žáci ZŠ si budou boty i oblečení brát do svých tříd, šatnové skříňky zůstanou prázdné.

V Potštátě 22. 5. 2020

Karel Machyl, ředitel školy